Idag fick 2 B skriva sina namn med hjälp av Blue-Bot-appen, mattan med bokstäver och Blue-Bots. Vi planerade programmeringen först med hjälp av papper och penna. På den bokstaven vi använder använde vi paus. När någon lyckats visade vi upp det med både app, matta och robot. det var en rolig och utmanande uppgift som vi kan göra fler gånger för att den ska bli perfekt. Vi stötte på ett problem vi måste lösa och det är någon elevs namn har två likadana bokstäver efter varandra. Hur ska vi visa det?

IMG_0996.JPG