Två elever som arbetat mycket bra med sina faktatexter fick mycket tid över och kom på att de skulle göra en berättelse tillsammans. De samarbetade bra. En ritade och en pratade. De kom på historien tillsammans och gjorde den i appen My Story.